Fjellheim barnehage

Vi vil skape trygghet og tilhørighet gjennom humor og glede!


Hei og velkommen til Fjellheim barnehage!

Fjellheim barnehage er en 2 avdelings barnehage, som ligger i flotte omgivelser på nedre Grødem i Randaberg kommune.

Barnehagen ligger i nærhet til flotte turområder, som vi benytter oss masse av i løpet av barnehageåret.

Barnehagens uteområde gir rom for utfoldelse og fysisk aktivitet, da terrenget er noe kupert.

Barnehagen har plass til 42 enheter, og har 8 ansatte, fordelt på 3 barnehagelærere, 1 styrer, 2 fagarbeidere og 2 assistent.

Dere finner oss i Fjellprydveien 4 i Randaberg kommune