Fjellheim barnehage

Vi vil skape trygghet og tilhørighet gjennom humor og glede!

Det er viktig at alle bidrar til å bremse spredningen av koronaviruset.

Barn som er hjemme fra barnehagen er potensielle smittebærere, selv om de føler seg friske.

Unngå derfor å samles i større grupper og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Mer informasjon om korona og kommunens tiltak finner du på denne lenken.

Følg ellers myndighetenes anbefalinger på FHI.no.

Hei og velkommen til Fjellheim barnehage!

Fjellheim barnehage er en 2 avdelings barnehage, som ligger i flotte omgivelser på nedre Grødem i Randaberg kommune.

Barnehagen ligger i nærhet til flotte turområder, som vi benytter oss masse av i løpet av barnehageåret.

Barnehagens uteområde gir rom for utfoldelse og fysisk aktivitet, da terrenget er noe kupert.

Barnehagen har plass til 42 enheter, og har 8 ansatte, fordelt på 3 barnehagelærere, 1 styrer, 2 fagarbeidere og 2 assistent.

Dere finner oss i Fjellprydveien 4 i Randaberg kommune