Ekorn

På avdeling ekorn er vi til sammen 18 barn i aldersgruppe: 3-6 år.

5 åringene på avdelingen er barnehagens førskolegruppe, og har eget skoleforberedende opplegg, som de jobber med i løpet av uken.