Planer & lovverk

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplanen er barnehagens styringsverktøy for oppgaver og innhold. Rammeplan ligger som et rammeverk under barnehagens årsplan. Her kan du lese i rammeplanen:

www.udir.no/rammeplan

Lov om barnehage legger rammen for hvordan barnehageeier skal drive sine barnehager i henhold til gjeldende lovverk, og hvilke rettigheter brukere har.

Her kan dere lese Lov om barnehage